TRAINING

copen met coping

Zorgprofessionals worden dagelijks met menselijk leed geconfronteerd. Zij staan dicht bij de cliënten, en dat kan aangrijpend zijn. De beroepsattitude vraagt een uitgebalanceerde verhouding tussen professionele betrokkenheid en distantie. Dit vereist terughoudendheid van de eigen reactie, zodat ruimte ontstaat om te kiezen welk handelen in de gegeven situatie het beste is. In de praktijk lukt het professionals niet altijd om deze bedachtzaamheid op te brengen. Bijvoorbeeld doordat machteloosheid van de cliënt overslaat op de professional. Dan kunnen de eigen emoties op de voorgrond raken. Dergelijke reacties zijn heel normaal en juist daarom moeten professionals bewust blijven reflecteren op de eigen ‘coping met coping’.
In de training ‘Copen met Coping’ leer je hoe je professioneel omgaat met de coping van cliënten (revalidanten, -zowel  volwassenen als kinderen-, familie en mantelzorgers) én met je eigen coping. 
Er is aandacht voor verliesverwerking en coping van cliënten, zodat je deze kunt gaan herkennen in de dagelijkse praktijk van het begeleiden, behandelen, en verzorgen. 

Individuele kwaliteiten en valkuilen zijn steeds uitgangspunt.
De training wordt op maat gemaakt en casuïstiek wordt door de deelnemers zelf aangeleverd.

Praktische informatie

Werkwijze
De werkwijze is interactief en praktijkgericht.
Theoriegedeeltes zijn kort en ondersteunend. Er is ruimte voor concrete oefeningen, reflectie en onderlinge uitwisseling. Nadruk ligt daarbij op de
eigen praktijk.

 • Duur: 3 dagdelen à 4 uur
 • Datum: In overleg met de klant. Dit betreft een training op aanvraag.
 • Locatie: bij u op locatie (in-company)
  Aantal deelnemers: maximaal 12 personen. (grotere groepen in overleg)
 • Kosten: €2850,- (excl btw en reiskosten) inclusief trainer, bijeenkomsten, voorbereiding en nazorg.

doelgroep

Zorgprofessionals van alle disciplines. De training kan zowel teambreed worden gevolgd als per discipline.

Algemene doelen

Zorgprofessionals van alle disciplines kunnen deelnemen aan de training. De training kan zowel teambreed worden gevolgd als per discipline.

 • De deelnemers leren coping strategieën en verliesverwerkingsthema’s bij cliënten herkennen en krijgen inzicht in hoe ze daarbij aan kunnen sluiten.
 • Bewustzijn van hun persoonlijke stijl helpt hen om deze meer flexibel in te zetten.
 • Herkennen wanneer je je professionaliteit (dreigt te) verliezen.
 • Ontdekken hoe je veerkrachtig om kan gaan met dilemma’s, grenzen en druk.

hoe ziet de training eruit

De training is in overleg  in te vullen. 

 • De deelnemers onderzoeken hun persoonlijke stijl in professioneel handelen.
 • Er is voor iedere deelnemer een concreet toepasbare waaier van handelingsalternatieven beschikbaar.
 • Er is aandacht voor zelfzorg van de professional

Klik op onderstaande knop voor een voorbeeld hoe een training eruit zou kunnen zien.

meer informatie

Voor meer informatie over mogelijkheden, inhoud, prijzen, locatie enz. neem contact op met Margaretha van Eeden. (zie contact pagina)