schok

Coping met geschokt  zijn
‘Geschokt zijn’ is een toestand die zo zijn eigen cognitieve, emotionele en gedragsmatige kenmerken met zich meebrengt. Mensen die in een toestand van schok verkeren, zijn gespannen, trillerig en schrikachtig. Ze voelen zich vaak rusteloos en vervreemd, ze slapen onrustig en zijn prikkelbaar. Het kan zijn dat ze in gedachten veel bezig met hetgeen ze geschokt heeft en dat ze door herinneringen worden geplaagd. Het kan ook zijn dat ze juist apathisch en emotioneel vlak zijn.
Lees meer

Professioneel omgaan met de coping van cliënten bij schok Wanneer een cliënt geschokt is door een of meer verliezen, ligt er voor jou als professional de taak om hem te helpen de schok te verwerken. Het streven is dat de cliënt uiteindelijk aan het verlies kan denken zonder dat deze gedachte hem nog schrik aanjaagt. De gedachte kan hem dan nog steeds boos of verdrietig maken, maar de schok is voorbij.
Lees meer

naar Slinger van verliesverwerking