Privacy beleid

Copen met Coping is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Copen met Coping neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookie beleid. Bij vragen of feedback over dit privacybeleid, kun je contact opnemen met Margaretha van Eeden. Zij is de beheerder van de website www.copenmetcoping.nl en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Waaigat 16
1018AR
Tel. 0633044863
E: info@copenmetcoping.nl

Welke gegevens verzamelt Copen met Coping?
Wanneer jij je online aanmeldt voor scholing; begeleiding of advisering en /of het contactformulier invult, verwerkt Copen met Coping alleen de gegevens die jij zelf verstrekt.

Noodzakelijkheid verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens
Om een scholing; begeleiding of advisering aan te kunnen gaan, zijn meestal persoonlijke gegevens nodig om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Gedurende het traject zullen bijzondere persoonsgegevens, die relevant zijn direct bij jou worden opgevraagd. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden. Alle informatie, voorafgaand, tijdens en na afloop van een traject zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Voor het afhandelen van je betaling;
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd. Persoonsgegevens en eventuele correspondentie voorafgaand, tijdens en na afloop van het traject worden alleen benut in het kader van het traject. Door deze gegevens te verstrekken, geef je Copen met Coping toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie deelt Copen met Coping je persoonsgegevens?
Copen met Coping verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door Copen met Coping ingehuurde co-trainer, trainingsacteur of de door Copen met Coping ingehuurde belastingconsulent. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld, die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Op verzoek van overheidsinstanties zal Copen met Coping de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Beveiliging persoonsgegevens
Copen met Coping heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Margaretha van Eeden via info@copenmetcoping.nl

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand, dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Voor deze website worden alleen functionele cookies gebruikt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Externe Links
Op deze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.copenmetcoping.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Copen met Coping bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Tenzij er voor Copen met Coping verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Uiteraard kun je na afloop van een scholings-; begeleidings- of adviseringstraject een
specifieke bewaartermijn afspreken, als je overweegt om op een later moment nog een terugkomsessie of vervolg op het traject af te spreken.

Gegevens inzien of verwijderen
Je hebt uiteraard het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens mailen naar info@copenmetcoping.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou persoonlijk is gedaan, is het meesturen van een kopie van je identiteitsbewijs noodzakelijk.

Autoriteit persoonsgegevens
Als je klachten hebt over hoe Copen met Coping met je persoonsgegevens omgaat, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen