Home / glossary / verbinding maken

Verbinding maken

Een belangrijke taak bij het herstel van balans is het opnieuw maken van de verbinding. Allereerst dat cliënten weer aandacht kunnen hebben voor wat erin henzelf gebeurt. En ook dat zij hun hart kunnen openstellen voor vergeving, van anderen die hen iets zouden hebben aangedaan, of die niet op een prettige manier aanwezig zijn geweest. Ook vergeving van zichzelf is soms een belangrijke stap in het verwerkingsproces.
Verbinding met belangrijke anderen is van wezensbelang voor het verwerkingsproces. Dat partners elkaar weer proberen te vinden, dat ze proberen om het samen te gaan doen, en elkaars wijze van verwerken proberen te accepteren.
Ouders van een kind met een beperking zullen bijvoorbeeld weer de verbinding met de rest van het gezin verdiepen, om weer een samenzijn op te bouwen met ritmes waarin ook het nieuwe kind een plek heeft.

Ook is het voor cliënten vaak nodig om de verbinding te herstellen of opnieuw op te pakken met familie en vrienden. Door de hectiek van de eerste periode kunnen die relaties naar de achtergrond zijn geschoven. Of een cliënt heeft bewust afstand genomen van familie en vrienden omdat hij geen ruimte voelde om zijn pijn op eigen wijze te beleven. Een veilige omgeving kan heel helpend zijn en het is dan ook belangrijk dat cliënten na enige tijd weer de in hun ‘vorige leven’ belangrijke anderen toelaten in hun nieuwe leven. Dat kan pijnlijk zijn omdat deze verbindingen soms verstoord zijn geraakt of zelfs helemaal verbroken. Maar vroeger of later zal ook dat in veel gevallen weer genormaliseerd moeten worden. Al dan niet met professionele hulp.
De belangrijkste verbinding die door ouders met een kind dat ‘anders’ is, gelegd moet worden is de verbinding met het nieuwe kind. Zodat het kind en de ouders zich wederzijds aan elkaar kunnen hechten.

naar Slinger van verliesverwerking