Home / glossary / veerkracht

Veerkracht

Er is veel veerkracht nodig om al die processen van verwerking te doorlopen. De slingerbeweging van verliesverwerking kan je zien als een uiting van veerkracht van de rouwende. Veerkracht is het natuurlijke helende vermogen van de mens.
Veerkracht vereist zowel innerlijke kracht als een steunende omgeving. De innerlijke kracht die nodig is voor veerkracht komt vooral voort uit een basisgevoel van veiligheid, dat mensen kunnen meekrijgen uit hun kindertijd of zelf weten te verwerven. Als het gevoel van veiligheid zwak of afwezig is, trekt dat een wissel op de veerkracht van de rouwende. Het gevaar bestaat dat wanhoop het wint van hoop en ‘verloren voelen’ van ‘kwetsbaar voelen’.

Grote verliezen kunnen heel verschillend worden ervaren en verwerkt. Je zou kunnen denken dat deze verschillen statistisch gezien samenhangen met zaken als oorzaak en ernst van de aandoening, sociaal-economische positie, geslacht of levensbeschouwing. Het is maar de vraag. In de praktijk van alledag blijkt het verschil vooral samen te hangen met basisvertrouwen en een steunende omgeving.
Is iemand in de grond in staat het leven te nemen zoals het komt, voelt hij zich veilig genoeg om ‘ja’ te zeggen tegen zijn leven, ongeacht wat er op zijn pad komt, en is er voor die mens een omgeving die hem daarbij steunt? En als die omgeving er bijvoorbeeld door ouderdom of door dat de cliënt vluchteling is, nauwelijks meer is, is zo iemand dan in staat om professionals en lotgenoten als steunend te ervaren in zijn rouwproces? Als iemand over deze veerkracht beschikt, zie je dat zijn proces van verliesverwerking op ontroerende wijze heen en weer beweegt tussen het doorleven van de emotionele dynamiek en het hervinden van een nieuwe balans. Ondanks het steeds dieper wordende besef van verlies van alles wat zo vanzelfsprekend en eigen was, herneemt hij zichzelf dan en zoekt naar nieuwe zingeving in een nieuwe context.

naar Slinger van verliesverwerking