Home / glossary / slinger van verliesverwerking

SLINGER VAN VERLIESVERWERKING

De slinger van verliesverwerking is gebaseerd op het duaal procesmodel van verliesverwerking van Stroebe en Schut. (M. Stroebe & H. Schut: The Dual Process Model of Coping with Bereavement: Rationale and Description. in: Death studies, 29, 2005, pp. 477-499) Dit model is tot stand gekomen middels wetenschappelijk onderzoek bij mensen die een dierbare verloren hadden.
Het duale procesmodel beschrijft de dynamiek van het rouwproces als een heen en weer bewegen tussen verlies en herstel.
Volgens Stroebe en Schut is deze dynamiek een uitdrukking van veerkracht en kenmerkend voor een helend rouwproces. Het gericht zijn op verlies impliceert de confrontatie met het verlies en met de hiermee samenhangende emoties, zoals pijn en onzekerheid. Gericht zijn op herstel impliceert het verleggen van grenzen, ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en zoeken naar een nieuw evenwicht.


In het schema van de slinger wordt het evidence based duaal procesmodel van Stroebe en Schut aangevuld met:

  • een beschrijving van de emotionele dynamiek van verliesverwerking door R.Boswijk Hummel. (R. Boswijk-Hummel, Afscheid nemen, loslaten wat dierbaar is. De Toorts 2002.)
  • het practice based onderzoek van M.v.Eeden verricht bij mensen met levend verlies tijdens haar werkzaamheden als gedragsdeskundige in de revalidatie. (M.v.Eeden. Copen met Coping, professioneel begeleiden bij verliesverwerking. Amsterdam 2012, hoofdstuk 5,6,en 7)

In de praktijk blijkt dat inzicht in de dynamiek die met de slinger inzichtelijk wordt gemaakt, voor cliënten heel bevrijdend kan zijn, omdat ze hiermee de emotionele chaos waarin ze vaak verkeren beter begrijpen en omdat het hen handvatten voor reflectie geeft. Met name dat laatste aspect maakt het model ook voor zorgprofessionals tot een waardevol instrument. Het biedt hen aanknopingspunten om aan te sluiten bij cliënten die grote verliezen te verwerken hebben.

naar Slinger van verliesverwerking