Home / glossary / reflectiemodel ‘Copen met Coping’

Reflectiemodel ‘Copen met Coping’

Wanneer je als professional cliënten professioneel wilt begeleiden, kan het helpend zijn te onderzoeken welke patronen zij cognitief, emotioneel en gedragsmatig hanteren om spanning te reduceren.
Wat denkt, voelt en doet de cliënt en welk effect heeft dat op jou? Je hebt ook inzicht nodig in je eigen coping. Hoe reageer jij en waarop reageer je?

Door de drie coping elementen – cognitie, emoties en gedrag – en de drie coping patronen – aangaan, vermijden of ontregelen – in een matrix te plaatsen, ontstaat een schema met negen mogelijkheden, die staan voor negen soorten coping strategieën. Cognitief aangaan, emoties aangaan, aangaan in gedrag; cognitief vermijden, emoties vermijden, vermijden in gedrag; cognitief ontregelen, emotioneel ontregelen, ontregelen in gedrag. Deze matrix vormt de basis het reflectiemodel Copen met Coping.

In het reflectie-model zijn veel horizontale en verticale lijnen getrokken, die samen hokjes lijken te vormen. Maar coping past niet in hokjes, daarvoor is het te persoonlijk en te complex. Wij hopen dat de gebruiker van dit model de lijnen niet opvat als scheidslijnen die hokjes creëren, maar als hulplijnen die helpen bij het structureren van de waarneming.  De lijnen creëren ruimtes, waarbinnen mensen – zowel cliënten als professionals – in hun eigenheid kunnen verschijnen.

De 24 begrippen uit het reflectiemodel zijn veel voorkomende coping strategieën. Ze zijn niet scherp gedefinieerd. In de uitwerkingen van het reflectie- model worden deze begrippen zodanig omschreven en van voorbeelden voorzien dat hun betekenis in de praktijk makkelijk herkend kan worden.

Door op de kleuren van het reflectiemodel te klikken verschijnen de uitwerkingen van de 24 verschillende coping strategieën. Ze zijn op deze website uitgewerkt voor zowel cliënten als voor professionals.

De uitwerking van de coping van cliënten met het proces van verliesverwerking staan onder de slinger van verliesverwerking.

Alle schema’s op deze website incl. de toelichtingen staan in het boek ‘Copen met Coping, verdiepen van het professioneel handelen in de zorg’. 2021 Amsterdam

 

naar reflectiemodel