Home / glossary / professionele balans tussen cognitie, emotie en gedrag

Basishouding: professionele balans tussen
cognitie, emotie en gedrag

Voor een zorgprofessional ligt de balans tussen cognitie, emotie en gedrag in de beroeps sfeer vaak anders dan in de persoonlijke context. Voor veel zorgprofessionals zal met name de plaats die ‘emotie’ in deze balans inneemt anders zijn. In de privésfeer leven we mee met onze naasten en slapen we slecht als hen iets overkomt, maar bij cliënten is dit niet de bedoeling. Ook is het niet de bedoeling om op dezelfde manier mee te gaan in het verdriet, de boosheid of de verontwaardiging van cliënten. We huilen mee en schelden op de dokter als die iets fout heeft gedaan. Op het werk gaat dit anders. Een zorgprofessional leeft mee met haar cliënt en tegelijk houdt zij met haar cognities en gedrag de emoties binnen een professionele balans.
Ook bij zorgprofessionals die vanuit hun persoonlijkheid snel geneigd zijn in het handelen te schieten zal de professionele balans anders liggen dan de persoonlijke. Thuis schiet zij bijvoorbeeld meteen te hulp als een vriendin iets overkomt: ze doet haar boodschappen en komt koken om haar even te ontlasten. In de zorg zou dat cliënten juist afhankelijk kunnen maken van de zorgprofessional. Daar gaat het er juist om de ander te empoweren om zelf tot handelen te komen. Ook in relatie tot collega’s en het team of de organisatie is het professioneel als deze zorgprofessional bewaakt dat de doe-component in haar balans niet te groot wordt.
Hetzelfde geldt voor de zorgprofessional die persoonlijk veel behoefte heeft aan overzicht en structuur. Ook zij zal in het contact met haar cliënten en collega’s bewaken dat haar persoonlijke balans niet ten koste gaat van de andere eisen die het werk aan haar stelt.

Vaak zie je dat zorgprofessionals in de loop der jaren door hun ervaring een bij hun werk passend evenwicht vinden tussen cognitie, emotie en gedrag.
Toch zal ook bij hen in lastige, stressvolle situaties waarin zij hun professionaliteit verliezen of dreigen te verliezen hun voorkeursstijl op de voorgrond treden.

naar Driehoek van professioneel handelen