Home / glossary / professioneel omgaan coping met woede

  PROFESSIONEEL OMGAAN MET DE COPING VAN PATIËNTEN MET   WOEDE

Het vraagt veel deskundigheid om een cliënt te begeleiden die kampt met woede, verzet en boosheid. De kunst voor jou als professional is nu om zelf kalm te blijven en de krachten die je voelt niet op jezelf te betrekken. Het kan heel kalmerend werken als een professional haar cliënt en diens woede niet afwijst, maar alleen zijn eventuele ongewenste gedrag.

Een cliënt die zijn woede aangaat, staat op scherp. Hij is erg gevoelig voor ongerechtigheden en zijn empathisch vermogen is tijdelijk uitgeschakeld. Daar kun je als professional dus ook geen beroep op doen, netzo min als op de redelijkheid van de cliënt. Een cliënt die zijn woede aangaat, zal op dat moment weinig ruimte voelen voor andere thema’s. Het werkt kalmerend als de professionals de woede laten bestaan, zonder te willen kalmeren en zonder te sturen. Ze kunnen de woede laten voor wat het is en de cliënt daarmee stimuleren om hetzelfde te doen.

Wanneer een cliënt woede probeert te vermijden, kan dat zich op verschillende manieren uiten. Iemand kan bijvoorbeeld passief agressief worden en indirecte signalen van woede afgeven. In dat geval is het goed wanneer je als professional deze signalen negeert, maar de persoon zelf juist wat extra, positieve aandacht geeft. Of de cliënt projecteert zijn woede op mensen om hem heen, die in zijn ogen van alles verkeerd doen. In zo’n situatie werkt het kalmerend als je belangstellend doorvraagt, zonder in de verdediging te gaan en met begrip voor de bron van de boosheid bij de cliënt. Wanneer je je erg geraakt voelt, kun je op een neutrale toon feedback geven op wat de uitingen van de cliënt met je doen.

Wanneer een cliënt blokkeert bij het copen met woede en in wrokkig stilzwijgen of bitterheid vervalt, is het goed als je deze gevoelens en dit gedrag niet probeert bij te sturen. Het is voor een professional niet eenvoudig om het met zo’n stemming uit te houden. Tijdens het werken met de cliënt kun je met wat extra empathie reageren en na afloop van het contact kun je even bewust de negativiteit van je afschudden.

Wanneer een cliënt doorschiet in zijn woede, stelt dat hoge eisen aan jou als professional. Het beste wat je kunt doen, is proberen een rustige toeschouwer te blijven. Dat is niet eenvoudig, want het gevaar is groot dat je zelf getriggerd raakt, met alle fysieke en mentale gevolgen van dien. Maar als je een visie hebt op te betekenis van woede in rouw zal dat je helpen jezelf kalmerend toe te spreken, zodat je controle kunt houden. Je zal dan op een rustige en beheerste manier, zonder je cliënt als persoon af te wijzen, grenzen kunnen aangeven.

naar Coping met woede
naar Slinger van verliesverwerking