Home / glossary / professioneel omgaan coping met hoop

  PROFESSIONEEL OMGAAN MET DE COPING VAN PATIËNTEN MET   HOOP

Hoop is een kostbaar goed in het proces van verliesverwerking. Hoop helpt cliënten om door te gaan. Professioneel ‘helpen hopen’ kan van levensbelang zijn, maar het is vaak geen gemakkelijke opgave. Als professional weet je immers uit ervaring vaak al dingen die de cliënt nog zal gaan ontdekken. Het is belangrijk dat een cliënt daarin zijn eigen proces kan gaan en dat de professional dat faciliteert.

Een cliënt die hoop ervaart en deze hoop ook aangaat, is zich ervan bewust dat wat hij hoopt niet altijd zal uitkomen. Hij hoeft dat niet van een professional te horen en hij wil dat ook niet van haar horen. Hij zal veelal zijn hoop willen koesteren, omdat hij voelt dit hem de kracht geeft om verder te gaan. Wanneer je als professional helpt hopen, respecteer je de uitingen van hoop van je cliënt. Je probeert al luisterend en kijkend wel te beoordelen of er sprake is van hoop of eerder van irreële verwachtingen. Dat onderscheid maken kan belangrijk zijn, omdat irreële verwachtingen een uiting zijn van ontregelde coping, en dat vraagt om een andere professionele benadering.
De professionele blik op de uitingen van hoop van de cliënt kan dus belangrijk zijn en het maakt daarbij geen verschil wat jouw persoonlijke opvatting is. Je hoeft bij het helpen hopen niet zelf achter de uitingen van hoop te staan. Je respecteert de hoop van de cliënt zonder instemming of afwijzing. Ook als je bijvoorbeeld weet dat een cliënt naar alle waarschijnlijkheid nooit meer zal lopen, kun je met empathie reageren op een uiting van hoop van de cliënt. Bijvoorbeeld met de woorden: ‘Ja, wat zou dat fijn zijn, als u zomaar weer zou rondlopen.’

Wanneer je als professional signaleert dat je cliënt hoopvolle gedachten en gevoelens probeert te vermijden, kun je aansluiten bij de sprankjes hoop die er wel zijn. Je kunt spiegelen wat je waarneemt aan uitingen van hoop, en aan vermijding van deze hoop. Zo kan een cliënt ondanks zijn ‘hopeloze houding’ toch tussen de regels door vertrouwen in de toekomst uitspreken ten aanzien van zijn relatie, of ten aanzien van zijn werk. Wanneer je dit oppikt en daarbij voorzichtig en aftastend aansluit, kan dat een positieve uitwerking hebben op de stemming van de cliënt.

Als een cliënt ten aanzien van het ervaren van hoop blokkeert en hopeloosheid in gedachten en gevoel op de voorgrond staan, is het belangrijk dat jij als professional niet ook de moed opgeeft en dat je vanuit een basishouding van vertrouwen voor de cliënt beschikbaar blijft. Ook wanneer de cliënt juist doorschiet en zich vastklampt aan irreële toekomstverwachtingen, is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen blijft staan. Dat je, met vertrouwen in de werking van de tijd, welwillend luistert en openingen zoekt om met de cliënt in het hier en nu aan de slag te gaan.

naar Coping met hoop
naar Slinger van verliesverwerking