Home / glossary / professioneel omgaan coping met depressieve gevoelens en gedachten

  PROFESSIONEEL OMGAAN MET DE COPING VAN PATIËNTEN        MET DEPRESSIEVE GEVOELENS EN GEDACHTEN

Het begeleiden van een cliënt die depressieve gevoelens heeft, vraagt van professionals vooral een geruststellende houding.

Wanneer een cliënt zijn gevoelens van leegte, zinloosheid en eenzaamheid aangaat, kan het helpen wanneer je als professional met geduld, begrip en vertrouwen in de buurt blijft. Dat is zo belangrijk omdat de cliënt vooral dat vertrouwen in deze fase meestal zelf niet kan voelen: hij gaat door een donkere tunnel en ziet nog geen licht. Dit kan een beangstigende ervaring zijn en dan kan het geruststellen als professionals uitstralen dat zij het vertrouwen hebben dat de cliënt het redt.
Het is verleidelijk om vanuit het vertrouwen dat je zelf voelt je cliënt aan te moedigen om lichtpuntjes te gaan zien. Maar aanmoedigen zal zelden werken, want lichtpuntjes laten zich niet goed overdragen. Het beste is daarom als je geduldig afwacht en je cliënt met begrip bijstaat in dit zware proces. Die houding kan helpend zijn omdat hij de cliënt niet stimuleert om zich te verzetten, maar juist om zich over te geven.

Ook als een cliënt zijn depressieve gevoelens vermijdt, is bovenstaande basishouding helpend. Echter, nu kun je als professional wat meer in actie komen. Vanuit hetzelfde vertrouwen en met evenveel geduld kun je nu gebruikmaken van het begrip dat je hebt van het proces waar de cliënt in zit. Je kunt een stukje van het werk dat de cliënt laat liggen oppakken en proberen de cliënt bewust te maken van de gevoelens die er kennelijk wel zijn, maar door hem vermeden worden.

Wanneer de cliënt ontregeld reageert in een depressieve gemoedstoestand, zal hij niets kunnen aanvangen met uitleg en feedback. Dit kan je als professional erg machteloos maken, maar je gevoelens van machteloosheid mag je niet in de interactie met de cliënt inbrengen. Het zou hem nog moedelozer kunnen maken. Het komt nu aan op geduld en op het vertrouwen dat vroeger of later ook deze cliënt weer een uitweg zal vinden. Wel kun je het proces van de cliënt nauwlettend in de gaten houden en kun je speuren naar signalen van een gezonde verwerking. Die signalen kun je versterken. Maar het is dus zaak om geen druk uit te oefenen op de cliënt. In deze situatie kan het gebeuren dat een cliënt langere tijd niet goed tot revalideren in staat is. Het is dan de taak van de professionals om ook de belangen van hun instelling te bewaken en tijdig te zoeken naar alternatieve oplossingen.

naar Coping met depressieve gevoelens en gedachten
naar Slinger van verliesverwerking