Home / glossary / professional in actie

Professional in actie

Vanuit de beroepshouding maken zorgprofessionals voortdurend keuzes. Dat kiezen doet de professional vanuit eigen professioneel inzicht en met het oog op de unieke situatie van de cliënt. Iedere keuze met daaruit voortvloeiende handeling, is een interventie. Ook niet-kiezen en onbewuste en onbedoelde handelingen werken in het contact met de client als een interventie.

naar Driehoek van professioneel handelen