Home / glossary / persoonlijke context

De persoonlijke context

De persoonlijke context betreft de mens achter de professional.
Iedere zorgprofessional brengt haar eigen kleur mee in de vorm van een eigen persoonlijkheid, eigen voorkeursstijl, eigen overtuigingen etc. Ook qua opleiding, (zelf)kennis leeftijd, cultuur en ervaringen treden zorgprofessionals hun cliënten met hun eigen ‘bagage’ tegemoet. De bagage heeft impact op de taakuitvoering van de zorgprofessional.

Bij professioneel handelen wordt de persoonlijke context in professionele banen geleid. Enerzijds is het nodig dat zij ondanks haar eigen verhaal, cultuur, waarden en normen, leeftijd, sekse etc. op professionele wijze aanwezig is voor de cliënt. Anderzijds is het van belang zij ook als mens zichtbaar blijft. Dat is wat professioneel handelen van haar vraagt.

Om het complexe spel van professioneel handelen steeds weer te kunnen realiseren is het nodig dat de zorgprofessional zelf als mens in balans is. De persoonlijke balans heeft een centrale plaats binnen de persoonlijke context van het professioneel handelen.

De persoonlijke balans zorgt voor een ontspannen basis, een gebied waarbinnen iemand zich veilig voelt; van waaruit iemand gemakkelijk beweegt. Als die balans er niet is kan dat onveilig voelen. Vanuit haar persoonlijke balans heeft een zorgprofessional de beschikking over haar kennis en vaardigheden over haar kwaliteiten en over haar energie. Onbalans daarentegen kost energie.

Een persoonlijke balans is niet iets wat iemand heeft; het is een toestand die in beweging is; een dynamisch evenwicht. Of anders gezegd: de zorgprofessional houdt zichzelf voortdurend in balans.
Dat in balans blijven gebeurt door wat je denkt, voelt en doet zodanig op elkaar af te stemmen dat de persoon zelf zich hierin herkent; dat het ‘goed voelt’. Iedere zorgprofessional heeft dan ook, ondanks alle gemeenschappelijkheden van het professionele handelen een eigen persoonlijke balans, waar zij zich veilig bij voelt.

Zo’n persoonlijke balans ontwikkelt zich in de loop van een leven op basis van aanleg, opvoeding en ervaringen. Soms past iemands aanleg niet bij zijn ervaringen. Wanneer vanuit je aanleg bijvoorbeeld het voelen heel belangrijk voor je is, terwijl bewust voelen in het gezin waarin je opgroeide niet veilig was kan het zomaar gebeuren dat iemand een persoonlijke balans opbouwt waarbij de voelcomponent ondergeschikt is, omdat in het gezin van herkomst juist het voelen voor onveiligheid zorgde. Gelukkig ontwikkelen mensen zich in de loop van hun leven vaak wel in de richting van een persoonlijke balans die ook bij hun aanleg past.

naar Driehoek van professioneel handelen