Home / glossary / persoonlijke balans

Persoonlijke balans

Ieder mens heeft een vertrouwde samenhang tussen (cognitie, emotie en gedrag) in zijn reacties op wat zich voordoet. Die manier van reageren maakt ook deel uit van de iemands zelfbeeld. Zo kent iemand zichzelf.

Hoewel, de coping elementen, cognitie, emotie en gedrag bij een reactie steeds alle drie betrokken zijn, staan er meestal maar één of twee op de voorgrond. De elementen op de achtergrond werken mee ten dienste van het element op de voorgrond. Voorbeeld: Iemand met een groot geel stuk, een zogenaamde ‘doener,’ zal in een concrete situatie zijn denkkracht gebruiken voor het zoeken naar oplossingen en zal zijn gevoelens vooral inzetten om te ‘sensen’ waar een handelingsperspectief zit.

Het leven is in beweging en er kunnen zich altijd spannende of onverwachte gebeurtenissen voordoen. Ook zelfbeeld en identiteit zijn dynamische toestanden, die door interactie veranderen. Mensen stellen voortdurend bij, passen zich aan en proberen het gevoel van controle over de situatie en over zichzelf te handhaven. Zij blijven in hun comfortzone zolang de veranderingen zich binnen de vertrouwde balans voltrekken. Veranderingen in de balans kunnen spanning opleveren maar als deze niet te ver oploopt kan dat nog aangenaam of draaglijk zijn.

naar Driehoek van professioneel handelen