Home / glossary / nieuwe mogelijkheden

Nieuwe mogelijkheden

Een grote crisis kan iemands hele stelsel van ideeën en waarden op zijn kop zetten. Het vertrouwde perspectief kan ineens weg zijn. Cliënten moeten dan in betrekkelijk korte tijd een nieuwe toekomst gaan vormgeven. Daar hebben zij bakens bij nodig, vaste punten. Het zal voor iedereen weer iets anders zijn. Soms is het maar een glimp van een mogelijkheid. Dat kunnen vertrouwde zaken zijn, die niet door de ziekte of aandoening blijken aangedaan. Ouders zeggen soms: ‘Ik leef nog voor mijn gezin’. Liefde voor de kinderen is dan een baken dat hen de toekomst in leidt. Het gaat om iets met zo’n waarde dat het in alle stormen toch overeind blijft. Ook positieve nieuwe ervaringen en inspirerende gevoelens en gedachten kunnen voor cliënten als een baken voor de toekomst werken.

Cliënten moeten heel veel ontdekken als zij na de eerste periode van diepe rouw weer een volwaardig moeder/vader/partner willen zijn; hun sociale leven weer willen oppakken en aan het werk willen gaan. De taakverdelingen en rollen veranderen. Soms maar tijdelijk. Partners gaan ook door een verwerkingsproces. Dat proces loopt lang niet altijd gelijk op met het proces van de ander. Een partner gaat misschien heel anders met de slinger om. Partners moeten met elkaar opnieuw afstemmen wie wat doet. Ook de omgang met de buitenwereld vraagt een nieuwe houding.
Tegelijk willen cliënten misschien ook de oude rollen terug: hun plaats in het gezin, op het werk, in het gesprek met professionals? Het kan het jaren duren voor clienten weer een draai in hun leven hebben gevonden. In de tussentijd kan de vraag regelmatig langskomen: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Beter wordt het toch niet. Ook het ingaan op deze vraag en het voor henzelf en samen met anderen zoeken naar antwoorden, valt onder herstel van balans. De slinger van verwerking zal bij dergelijke processen regelmatig terugveren richting emotionele pijn.
Steeds op nieuw stuiten cliënten op grenzen, bij zichzelf, in hun relatie en ook in de buitenwereld

Bij cliënten die gericht zijn op het hervinden van balans, kunnen ook gevoelens van vertrouwen, hoop, vreugde en dankbaarheid een rol spelen. Bijvoorbeeld omdat iemand een ongeluk of zware operatie heeft overleefd, omdat hij anderen ziet die er nog erger aan toe zijn, omdat hij ondanks alles zich toch verbonden voelt met het leven en de mensen om hem heen. Ook beseft iemand soms dat door het hele trieste gebeuren heen een lang gezochte innerlijke ontwikkeling op gang komt en dat relaties zich verdiepen, of dat hij ergens in de diepte heel voorzichtig voelt dat nieuwe zingeving in het verschiet ligt.

naar Slinger van verliesverwerking