Home / glossary / keuzes maken

Keuzes maken

Iedere professional heeft een eigen verantwoordelijkheid om te kiezen welke interventies zij zal doen, qua behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en ook qua bejegening. Dat kiezen doet de professional vanuit eigen professioneel inzicht en met het oog op de unieke situatie van de cliënt.
Vaak zal de keuze deels op basis van bewuste reflectie en deels op basis van professionele intuïtie worden genomen.
De concrete keuzes zullen enerzijds afhankelijk zijn van kennis, ervaring en mogelijkheden van de individuele zorgprofessional anderzijds van de (werk)afspraken, protocollen, en richtlijnen die in ‘zorgland’ door de verschillende zorgorganisaties, beroepsgroepen, teams en collega’s zijn gemaakt ten behoeve van kwaliteitsvolle – en veilige zorg voor cliënten én zorgprofessionals.
Kiezen en de keuzes kunnen verantwoorden is de kern van professioneel handelen.

Welke interventie pleeg je? Hoe open stel jij je, hoeveel empathie lijkt je goed om te geven.
Is het tijd om te luisteren of moet je juist doorpakken.
Deze voortdurende keuzes maakt de zorgprofessional deels intuïtief en deels bewust. Zij wisselt dat af. Zoals ze ook afstand en nabijheid afwisselt. En zoals ze ook de aandacht voor de ander en de aandacht voor zichzelf afwisselt. Want een zorgprofessional neemt veel waar bíj́ de ander maar voelt ook veel ván de ander en dat voelen loopt via haar eigen zintuigen en eigen lijf, dus zal ze ook steeds bij zichzelf te raden moeten gaan om te beseffen wat er bij de ander gebeurt.

naar Driehoek van professioneel handelen