Home / glossary / gedrag: vermijden professional

  GEDRAG: VERMIJDENPROFESSIONAL  

Soms kiezen professionals ervoor om een situatie te vermijden; ze gaan een confrontatie uit de weg. Dit kan een bewuste keuze zijn, omdat ze het beter vinden voor zichzelf of voor de cliënt om de situatie te vermijden, of omdat ze twijfelen aan hun capaciteit om adequaat met de situatie aan de slag te gaan. Het vermijden kan ook onbewust gebeuren. In beide gevallen kunnen professionals gebruikmaken van een breed scala aan vermijdende activiteiten.

Bij afleiden probeert de professional aan een voor haar lastige situatie te ontsnappen door andere activiteiten te ontplooien. Ze kan ook proberen de cliënt af te leiden van diens emoties of gedachten, door bijvoorbeeld niet in te gaan op wat hij zegt en een andere richting in te slaan.
Bijvoorbeeld: Een professional leidt zichzelf af tijdens het contact met de cliënt, door te telefoneren, sms’en, drinken te halen of naar de wc te gaan. Of de professional probeert weg te komen van haar gevoelens door haar focus te richten op andere cliënten in de groep. Of de professional moedigt de machteloze cliënt aan om zijn aandacht te richten op wat hij nog wél kan.

Bij aanpassen schuift de professional haar eigen wensen en behoeften terzijde en doet ze wat een ander wil. Het kan zijn dat ze dit doet omdat ze zich zo sterk met de cliënt identificeert dat de grenzen tussen haar gevoelens en die van de cliënt zijn vervaagd. Het kan ook zijn dat ze het doet om confrontaties te voorkomen. Zo kan de professional zich aanpassen aan de wensen van de cliënt om te voorkomen dat hij boos wordt. Of ze gaat in alles mee met haar collega’s om zo niet te hoeven voelen dat zij eigenlijk erg alleen staat in het team.
Bijvoorbeeld: Een professional heeft zich zo met haar cliënt geïdentificeerd dat zij tijdens het teamoverleg tot huilens toe ervoor vecht dat haar cliënt nog wat langer mag blijven. Of andersom: een professional legt zich zonder enig commentaar neer bij de visie van haar collega’s dat het revalidatieproces van haar cliënt afgerond kan worden, terwijl zijzelf nog wel belangrijke doelen voor ogen heeft.

Bij afweren ligt de focus van de professional vooral op het afhouden van iets wat zij als gevaarlijk beleeft. Met haar afwerende houding wil de professional – meestal zonder het zich echt bewust te zijn – voorkomen dat ze met haar gevoelens wordt geconfronteerd.
Bijvoorbeeld: Een professional dreigt zich door een wanhopige cliënt bewust te worden van haar eigen gevoelens van machteloosheid en weert deze bedreiging af met irritatie. Of een professional neemt na het werk een borrel om haar emotionele betrokkenheid bij een cliënt kwijt te raken. Of een professional stelt het rapporteren over een cliënt waar ze moeite mee heeft uit.

naar gedrag: vermijden cliënt
naar reflectiemodel