Home / glossary / gedrag: ontregelen professional

  GEDRAG: ONTREGELENPROFESSIONAL  

Een professional die ontregeld handelt, is niet in staat om constructief op te treden in een lastige situatie. Deze professional is als het ware in paniek en kan gedurende korte of langere tijd haar professionaliteit niet hernemen. Zij staat erbij en kijkt ernaar. Professionals die ontregeld handelen, blokkeren en komen daardoor tot niets, of ze schieten door en doen maar wat. Het op een dergelijke wijze ontregeld zijn, kan een schokkende ervaring zijn voor een professional. Als zij het moeilijk vindt om te accepteren dat dit soms gebeurt en er niet in intervisie of anderszins aandacht aan geeft, stapelen pijnlijke ervaringen zich op zonder dat ze ergens een uitweg vinden en dat heeft zijn weerslag op lichaam en geest: spanningen en oververmoeidheid kunnen zich aandienen.

Een professional die blokkeert en dus niet tot handelen komt, laat in de voor haar lastige situatie een deel van haar professionaliteit liggen. Zij reageert passief. Ze neemt haar verantwoordelijkheid niet en komt niet tot een professionele uitwisseling met collega’s. Ze onderzoekt niet wat er precies gebeurt en zoekt niet naar verklaringen of naar steun of naar alternatieve mogelijkheden.
Bijvoorbeeld: Een professional die niet tot handelen komt, bereidt het contact met haar cliënt niet voor. Ze laat dat achterwege, niet omdat ze het daar te druk voor heeft, maar omdat ze niet weet wat ze met het contact aan moet. Ook na afloop reflecteert zij niet op het contact en zij schrijft geen of een minimale rapportage. Een professional die niet tot handelen komt neemt geen initiatief om het contact te verbeteren of om een uitweg uit een vastgelopen contact te vinden. Het ontregeld zijn kan ook slechts kort duren en dan is een professional bijvoorbeeld in een contact met een negatieve cliënt niet in staat haar grenzen aan te geven. Of zij is van iets geschrokken en het lukt haar niet om zich te herstellen.

Bij willekeurig handelen schiet de professional door en is ze de controle kwijt over wat ze doet. Ze handelt niet professioneel of doelgericht en kan niet verantwoorden waarom ze doet wat ze doet. Ze heeft geen plan en handelt niet vanuit een visie, ze overlegt ook niet met haar collega’s.
Bijvoorbeeld: Een professional weet niet hoe ze het kan aanpakken met een cliënt. Ze zoekt desondanks geen advies bij haar collega’s, maar rommelt gewoon door. Of een professional is zich niet bewust van het beroep dat op haar wordt gedaan. Ze handelt volgens een eigen stramien, zonder te merken dat ze geen contact heeft met haar cliënt. Of een professional is onrustig in het contact met haar cliënt. Ze reflecteert niet op de vraag wat er speelt tussen haar en haar cliënt, maar gaat redderen.

naar gedrag: ontregelen cliënt
naar reflectiemodel