Home / glossary / gedrag: aangaan cliënt

  GEDRAG: AANGAAN CLIËNT  

Een cliënt die concreet iets probeert te doen aan een moeilijke situatie, kan zoeken naar mogelijkheden om de situatie zodanig te veranderen dat deze tenminste draaglijk wordt. Of hij kan proberen door zijn eigen houding een onvermijdelijke situatie leefbaar te maken. Wanneer cliënten zo zelf actief invloed kunnen uitoefenen op een moeilijke situatie, geeft dat hen veelal kracht.

Een cliënt is doelgericht actief als hij in een moeilijke situatie concrete stappen zet en niet alleen in gedachten of gevoel met de situatie bezig is. Er zijn heel veel manieren om doelgericht actief te zijn. Kenmerkend voor deze vorm van aangaan is dat de cliënt probeert om bewust iets aan de moeilijke situatie te doen.
Bijvoorbeeld: Een cliënt die door een medische fout gehandicapt is geraakt, maakt een afspraak met de betreffende arts om te praten over wat er gebeurd is. Of hij zoekt uit wat zijn rechten zijn. Een cliënt vraagt een ‘second opinion aan om zich te oriënteren op alternatieve behandelmogelijkheden, of om zijn autonomie te hernemen. Als hij dit doet om de confrontatie met zijn verlies nog wat uit te stellen, is er sprake van vermijdend handelen.

Steun zoeken is een belangrijk gedragsmatig aspect van het aangaan van een moeilijke situatie. Het krijgen van steun wordt vaak als heel troostend en helpend ervaren. Maar steun zoeken kan ook moeilijk zijn, omdat cliënten anderen niet tot last willen zijn of omdat zij het gevoel hebben hun onafhankelijkheid hierbij te moeten prijsgeven. Soms lijkt het of een cliënt steun zoekt, omdat hij zich omringt met andere mensen, maar als hij dit doet om zijn moeilijkheden te vergeten, dan is eerder sprake van vermijding.
Bijvoorbeeld: Een cliënt nodigt gericht mensen uit om zich geborgen te voelen, of om te kunnen praten. partner van een cliënt vraagt hulp in haar netwerk, om samen voor haar partner te zorgen. Zij deelt zo de lasten en kan begrip en troost krijgen.

Een cliënt die actief ontspant, treedt feitelijk ook handelend op. De cliënt is actief bezig om niet door de moeilijke situatie beheerst te worden; hij probeert tot rust te komen en niet op de zaken vooruit te lopen. Activiteiten die hij onderneemt, zijn gericht op ontspanning.
Bijvoorbeeld: Een cliënt zoekt na een moeilijk gesprek de stilte op om weer tot rust te komen. Of de cliënt doet mee aan rolstoelrugby om agressie te kunnen afreageren. Of hij kijkt voor het slapengaan een comedy om de spanningen van de dag kwijt te raken. Of hij schildert om stiller te worden in zichzelf.

naar gedrag: aangaan professional
naar reflectiemodel