Home / glossary / functie

Functie van coping

Coping is de strategie die, al dan niet bewust, wordt ingezet om de spanning ten gevolge van een stressvolle situatie te reduceren. Bij iedere waarneming maken de hersenen een razendsnelle niet bewuste inschatting of een situatie veilig is vervolgens reageren ze op basis van die inschatting.  Als de situatie als onveilig wordt ingeschat is een coping strategie nodig om weer veiligheid te bereiken. Bij coping reageert iemand niet zo zeer op wat zich afspeelt in de omgeving maar op de inschatting daarvan.

Iemands coping wordt medebepaald door factoren als: milieu, leeftijd, sekse, aanleg, cultuur, eerdere ervaringen etc. Dat betekent dat coping niet onveranderbaar is en dat mensen gedurende hun ontwikkeling van coping kunnen veranderen. Tegelijk maakt het zichtbaar dat coping lastig te veranderen is omdat het diep verweven is met wie iemand is; met zowel de smalle als de brede context waarbinnen iemand is opgegroeid.

Mensen die veel druk hebben ervaren in hun leven hebben soms als normaal gedrag een bepaalde coping-stijl, bijvoorbeeld verdedigend of vermijdend. Dat wil zeggen dat hun reactie onder druk zich ook onder normale omstandigheden herhaalt. Coping is dan een persoonlijkheidskenmerk geworden en hangt samen met het identiteits-gevoel. Het zijn geïnternaliseerde gedragspatronen, die de persoonlijkheid zijn specifieke karakter geven.