Home / glossary / energie piramide

De energie piramide

De energie piramide visualiseert ons 4laagse energiesysteem waarbij de verschillende lagen direct net elkaar verbonden zijn. De onderste fysieke laag is de basis, waarop de emotionele, mentale en spirituele lagen kunnen worden gebouwd. De stabiliteit van iedere laag is bepalend voor de stabiliteit van ‘t hele systeem.  De 4 verschillende lagen kunnen niet zonder elkaar. Zij werken sterk op elkaar in.

Als een zorgprofessional uitgeput is op de ene laag werkt dat door op de andere lagen en als zij herstelt op één laag werkt dat ook weer door op de andere lagen.

Energiereserves nemen niet alleen af bij over-benutting maar ook bij onderbenutting. Gek genoeg is het bij opbouwen van energiereserves van groot belang dat grenzen worden overschreden. Dit werkt zo bij de opbouw van spieren en conditie en ook bij het vergoten van emotionele, mentale en spirituele weerbaarheid. Daarbij is het van belang dat het overschrijden van grenzen of misschien beter gezegd het oprekken van grenzen steeds bewust en tijdelijk gebeurt en altijd met daaropvolgend een fase van herstel.

naar Veerkracht en zelfzorg