Home / glossary / emotie: vermijden professional

  EMOTIE: VERMIJDEN PROFESSIONAL   

Professionals die emoties vermijden, zijn zich meestal niet bewust van het verschil tussen emoties ervaren en er uiting aan geven. Ze hebben geen ervaring met het ‘parkeren’ van hun emoties tijdens het contact met de cliënt, of met het na afloop van het contact verwerken van emoties. Zij beseffen niet dat wat ze voelen ook informatie over de cliënt kan bevatten. Het ontbreekt hen vaak aan het inzicht hoe ze constructief kunnen omgaan met emoties van de cliënt en van henzelf.

Professionals die emoties negeren, doen net of ze niet merken dat in het contact met de cliënt emoties een rol spelen. Zij anticiperen er ook niet op. Wanneer ze even bewust zouden voelen, kunnen ze er wel contact mee leggen. Ze weten ergens wel dat de emoties er zijn, maar kijken de andere kant op.
Bijvoorbeeld: Een professional gaat gewoon door met haar uitleg over het gebruik van een prothese, terwijl de cliënt zichtbaar zeer verdrietig wordt. Of een professional staat toe dat een cliënt met een CVA steeds harder en bozer tegen haar gaat praten; zij blijft luisteren zonder enige sturing te geven. Ze negeert de ontremde emoties van haar cliënt en haar eigen hartkloppingen.

Professionals die hun emoties onderdrukken zijn zich niet bewust van hun eigen gevoelens of van die van de cliënt. Anders dan bij verdringen kan de professional met behulp van zelfreflectie er wel contact mee leggen, maar dit moet haar expliciet gevraagd worden. Het onderdrukken is een onbewust proces van emoties zo ver uit het bewustzijn wegduwen dat onzichtbaar blijft of en hoe ze het verdere proces beïnvloeden.
Bijvoorbeeld: Zonder het bewust te merken, onderdrukt een professional het verdrietige gevoel dat haar tijdens een gesprek met een cliënt overvalt. Zij mist hier een kans. Als ze het verdrietige gevoel bewust had gevoeld, had ze kunnen exploreren wat nou eigenlijk maakt dat ze zich zo verdrietig voelt. Ze zou dan kunnen ontdekken dat haar cliënt maar wat zit te praten om zijn eigen verdrietige gevoel te maskeren. De professional zou bijvoorbeeld kunnen vragen: ‘Hoe voelt u zich eigenlijk op dit moment?’

Professionals die hun emoties omvormen, vertalen ongewenste gevoelens en emoties in gewenste. Dit doen ze door de negatieve emoties te negeren of te onderdrukken en de positieve (kanten van) emoties uit te vergroten. Ze merken wel dat pijnlijke emoties in de interactie met een cliënt een rol spelen, maar dit besef blijft onbewust. Omvormen gebeurt ook als een pijnlijk gevoel wel beleefd wordt, maar niet als van de professional zelf. Het gevoel of de emotie wordt dan toegedicht aan de cliënt.
Bijvoorbeeld: Een professional staat zichzelf haar teleurstelling over het effect van een behandeling niet toe. Ze blijft opgewekt oefenen met de cliënt en deze aanmoedigen. Of deze professional die haar teleurstelling in het verloop van de behandeling negeert of onderdrukt, vraagt regelmatig aan haar cliënt of zij wel voldoende vertrouwen heeft in de behandeling.

naar emotie: vermijden cliënt
naar reflectiemodel