Home / glossary / emotie: ontregelen professional

  EMOTIE: ONTREGELENPROFESSIONAL  

Professionals die emotioneel ontregeld zijn, kunnen blokkeren – en sluiten zich dan af voor emoties – of doorschieten – en worden dan door hun emoties overspoeld.

Bij verdringen – emotioneel blokkeren – worden emoties uit het bewustzijn geweerd. De professional is zich niet eens bewust dat de situatie haar iets doet, laat staan dat zij iets met de situatie kan doen. Het kan zijn dat de professional gevoelens van haar cliënt weert, om te voorkomen dat zij hierdoor zelf geraakt wordt. Soms zal een professional haar eigen gevoelens weren en hierdoor het contact met haar professionele kennis en intuïtie kwijtraken. Zij gaat dan makkelijk over haar grenzen en kan ook minder goed inschatten wat er bij de cliënt gebeurt. Of ze wordt er onverschillig onder. Een professional die emoties verdringt, doet dat zo onbewust en zo direct bij de eerste fysieke signalen dat ze zelf niet weet dat ze geraakt is of dat er bij haar cliënt emoties spelen. Als collega’s haar hier op wijzen, zal ze naar eer en geweten volhouden dat emoties geen rol spelen. Iemand die emoties negeert of onderdrukt, weet bij reflectie dat deze gevoelens en emoties er wel degelijk waren.
Bijvoorbeeld: Een professional ervaart haar eigen machteloosheid in een voor haar cliënt uitzichtloze situatie niet. Ze reageert misschien wel geïrriteerd of gefrustreerd, maar wijt dit aan de ander. Ze beseft niet dat dit komt doordat zij haar gevoelens heeft verdrongen. Of een professional signaleert de radeloosheid van haar cliënt niet en blijft zogenaamd doelgericht actief oplossingen aandragen. Of een professional sluit zich af voor de zwaarte van haar werk en voelt zich onverschillig onder het menselijk leed dat ze meemaakt. Of een professional merkt alleen dat ze met tegenzin naar haar cliënt gaat en ziet niet in dat dit komt doordat deze cliënt haar raakt.

Bij decompenseren – emotioneel ontregelen – heeft de professional te kampen met sterke gevoelens die haar overspoelen en waar ze geen weg mee weet. Ze is de controle over haar emoties kwijt en brengt op onprofessionele wijze haar emoties in het contact met de cliënt in.
Bijvoorbeeld: Een professional wordt tijdens het contact met een cliënt heel boos of verdrietig, en uit dit zonder haar professionaliteit in acht te nemen. Of een professional heeft haar gevoelens van medelijden met haar cliënt niet onder controle, gaat over haar eigen grenzen en leeft op onprofessionele wijze met haar cliënt mee door samen te huilen en ervaringen uit te wisselen. Of een professional gaat niet in op de emoties van haar cliënt, maar vertelt hoe zwaar het voor haarzelf is.

naar emotie: ontregelen cliënt
naar reflectiemodel