Home / glossary / emotie: aangaan professional

  EMOTIE: AANGAAN PROFESSIONAL  

Professionals hebben in hun werk niet alleen te maken met de emoties van cliënten, maar ook met de eigen emoties. Het kan moeilijk zijn om met de emoties van cliënten om te gaan, omdat deze ook emoties bij de professional kunnen oproepen. In het ideale geval kan de professional onderscheiden welke emoties vooral bij haarzelf horen en welke vooral samenhangen met het proces dat haar cliënt doormaakt. Een professional die een voor haar lastige situatie emotioneel aangaat, voelt wat er in haar omgaat. Zij beseft wanneer haar eigen emoties tot uitdrukking komen in haar communicatie. Ze kan kiezen welke emoties ze in de interactie zal inbrengen en welke niet, en ze gebruikt haar eigen emoties ook als bron van informatie over haar cliënt.

Een professional die emoties voelt, zet de eerste stap in het proces van emoties aangaan. Ze merkt op dat er bij haar cliënt of bij haarzelf op gevoelsgebied iets gebeurt.
Bijvoorbeeld: Een professional bemerkt dat ze bloost als haar cliënt intieme zaken over zijn relatie vertelt. Ze voelt schaamte en beseft dat zij het zelf heel pijnlijk zou vinden als haar vriend zo open over haar zou praten met een ander. Ze merkt dat ze de neiging heeft om het gesprek om te buigen. Daarnaast voelt ze dat het gesprek de cliënt goed doet.

Een professional strong>staat haar emoties toe als ze merkt dat zijzelf of haar cliënt geëmotioneerd is en daar niet voor wegloopt. Zij probeert emoties niet tegen te houden of te vermijden, maar accepteert dat deze er zijn, zowel bij haarzelf als bij haar cliënten. Als ze merkt dat een cliënt geëmotioneerd is, geeft ze met een woord of gebaar aan dat ze het heeft opgemerkt en dat het oké is.
Bijvoorbeeld: De blozende professional uit het vorige voorbeeld buigt het gesprek niet om. Ze accepteert dat ze bloost en ze ontspant zich in haar stoel, controleert haar ademhaling en laat haar eigen gevoelens voor wat ze zijn. Als ze ziet dat bij een cliënt een boze trek op het gezicht verschijnt tijdens een transfer die niet lukt zegt ze rustig ‘dat valt niet mee hè’, en gaat vervolgens door met wat ze aan het doen zijn.

Een professional die emoties bewust beleeft, onderzoekt welke emoties bij haar cliënt een rol spelen. Als de situatie het toestaat, moedigt zij haar cliënt aan hierop te reflecteren. Tevens probeert ze zich bewust te zijn van de emoties die bij haarzelf leven; zij onderzoekt waar ze vandaan komen en of en hoe ze haar professionele attitude beïnvloeden.
Bijvoorbeeld: Terwijl de blozende professional haar neiging om het gesprek om te buigen weerstaat en zich ontspant, houdt ze zichzelf voor dat dit gesprek niet over haar gaat en geeft ze haar cliënt bewust de ruimte om zijn beleving te uiten. Ze luistert en observeert met welke emoties haar cliënt over zijn situatie praat. Als ze merkt dat ze ondanks haar voornemen om te ontspannen toch weer verkrampt, gaat ze iets meer achterover zitten. Zo creëert ze wat meer afstand, waardoor het luisteren haar minder zwaar valt.

naar emotie: aangaan cliënt
naar reflectiemodel