Home / glossary / emotie: aangaan cliënt

  EMOTIE: AANGAAN CLIËNT  

Het aangaan van emoties is een gedifferentieerd proces. Een cliënt kan emoties aangaan door ze meer of minder bewust te laten komen, zonder zich ertegen te verzetten. (Als hij zich er wel tegen verzet, is er sprake van vermijding of ontregeling.) Hij kan emoties ook aangaan door ze op te merken en bewust toe te staan dat ze er zijn, zonder er verder iets mee te doen. Een derde variant is dat hij ze bewust beleeft en er ook mee aan de slag gaat. Let op: het gaat hier om het beléven van emoties; het uiting geven aan emoties valt in dit model onder gedrag.

Het voelen van emoties klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Cliënten voelen hun emoties lang niet altijd. Ze merken dan niet hoe ze verkrampen als ze over hun beperkingen praten, of dat hun bovenlip trilt als ze denken aan vroeger. Wanneer een cliënt wel degelijk merkt dat hij angstig is, of boos of verdrietig, dan voelt hij zijn emoties. Het is de eerste stap in het aangaan van emoties.
Bijvoorbeeld: Een cliënt gaat zonder iets te zeggen weg tijdens de psychosociale groepsbijeenkomst omdat hij naar wordt van de levensverhalen van zijn medecliënten. Deze cliënt heeft de verhalen van de anderen in zijn bewustzijn toegelaten en gevoeld dat deze hem raken; dat stukje gaat hij wel aan. Maar hij kan/wil de volgende stappen van het aangaan van emoties – het toestaan en het bewust beleven van zijn gevoelens van geraaktheid – niet zetten.

Een cliënt staat zijn emoties toe als hij ze durft te voelen. Als hij ze niet probeert tegen te houden Of weg te doen, maar accepteert dat ze er nou eenmaal zijn. Als hij merkt dat hij geëmotioneerd is en daar niet voor wegloopt. Het toestaan van emoties is een belangrijke tweede Stap in het proces van het aangaan ervan.
Bijvoorbeeld: Een cliënte vertelt een verhaal en terwijl de tranen over haar wangen lopen, zegt zij: ‘Ja, ja, daar ga ik weer, dat overkomt me steeds als ik hierover praat; waar was ik ook alweer gebleven? Of een cliënt weet dat hij angstig wordt als hij alleen naar de therapieafdeling loopt. Hij praat daar verder niet over en vraagt zich niet af waarom dit met hem gebeurt maar hij gaat wel iedere morgen weer op pad.

Een cliënt die zijn emoties bewust beleeft, staat stil bij wat hij voelt en beseft wat er met hem gebeurt. Hij gaat ermee aan de slag door te reflecteren op zijn emoties en op de consequenties ervan. Hij ervaart zijn emoties en doet er iets mee. ook al valt dit hem zwaar.
Bijvoorbeeld: Een cliënt zit passief in zijn stoel. Hij kijkt somber voor zich uit en vertelt hoe wanhopig hij zich voelt over het langzame tempo van herstel. Of de cliënt van hierboven die huilend haar verhaal vertelt, zegt: Het praten hierover maakt me zo verdrietig. ‘ De cliënt die angstig naar de therapieafdeling loopt, beseft dat hij geen vooruitgang meer voelt en dat hij de therapie daardoor als zinloos ervaart.

naar emotie: aangaan professional
naar reflectiemodel