Home / glossary / driehoek van professioneel handelen

De driehoek van professioneel handelen

De driehoek van professioneel handelen vormt het raamwerk waarbinnen het professioneel handelen in de zorg zich afspeelt. De lijnen tussen de drie gekleurde punten geven dat kader aan. De collega’s het team, de organisatie, alles wijst in de richting van de cliënt, daar werkt de zorgprofessional met haar professionele handelen naar toe.

naar Driehoek van professioneel handelen