Home / glossary / Coping

Definities van coping

Lazarus & Folkman (1984) formuleren Coping als:

“constantly changing cognitive and behavioral efforts to
manage specific external and or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person.”*

(R. S. Lazarus & S. Folkman, Stress, Appraisal, and Coping. New York: 1984 Norman S. Endler, e.a.
Coping inventory for stressful situations. Deel 1 Theoretische Handleiding. Amsterdam 2006 )

Definitie van coping in project Copen met Coping:

“De manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen.”

(Dr. C.J.M.A. van Eeden, Copen met Coping, professioneel begeleiden bij verliesverwerking. Amsterdam 2012)

*vertaling: “voortdurend veranderende cognitieve en gedragsmatige pogingen om specifieke interne en/of externe eisen die door iemand als belastend of als zijn bronnen overschrijden worden ingeschat, te managen.”