Home / glossary / coping in beeld

Coping in beeld
De 24 begrippen uit het copingmodel zijn niet scherp gedefinieerd. In de uitwerkingen van het copingmodel onder de links

  • Coping van de client
  • Coping van de professional
  • Coping van een team bij lastige casuïstiek
  • Coping van een gezin

 

zijn deze begrippen zodanig van voorbeelden voorzien dat hun betekenis in de praktijk makkelijk herkend kan worden.

 

Dit gebeurt aan de hand van de negen vakken uit het centrale schema van het copingmodel. Ieder vak, weergegeven in een eigen kleur, vertegenwoordigt een bepaald type copingstrategie. We lopen de vakken stuk voor stuk langs en beschrijven per vak de uitingsvormen waaraan de copingstrategie in de dagelijkse praktijk herkend kan worden.

De trefwoorden in ieder vak vatten deze uitingsvormen samen.