Home / glossary / contact maken

(Bewust) Contact maken

Belang van contact maken

Contact is in een zorgrelatie een noodzakelijke voorwaarde om de begeleidings-, behandel- en verpleegdoelen te kunnen halen. Een goede relatie met de cliënt beïnvloedt de therapietrouw en de behandeling positief. Professional en cliënt zijn samen verantwoordelijk voor de behandeling. Een goede relatie kan pas ontstaan als er contact is. Cliënten zijn door wat ze meemaken vaak in hun veilige basisgevoel aangetast; een professional die uitstraalt dat hij of zij de cliënt en diens coping respecteert creëert veiligheid. Als er contact is, ontstaat er vertrouwen in de relatie en dat geeft een gevoel van veiligheid; bovendien geeft het de cliënt een kans zelf aan zelfvertrouwen te winnen.

Zie verder bij (bewust) aansluiten bij de coping van de cliënt op deze website.

naar Driehoek van professioneel handelen