Home / glossary / client

Cliënt

Het hele bouwwerk van professioneel handelen wijst in de richting van de cliënt. De visie van copen met coping is dat het in de zorg goed werkt voor zowel cliënt als zorgprofessional als:
• er ruimte is voor de belevingswereld van cliënten.
• de wensen en verwachtingen van cliënten gerespecteerd worden (respecteren is niet gelijk aan honoreren)
• er aandacht is voor de voorkeursstijl van cliënten
• cliënten door zorgprofessionals empowered worden om meer duidelijkheid te krijgen in hun eigen rol en positie
• er tussen cliënten en zorgprofessionals een open dialoog is.

naar Driehoek van professioneel handelen