Home / glossary / chronische aandoening

Chronische aandoening

Een aandoening wordt chronisch genoemd als Iemand langdurig last heeft van dezelfde aandoening. Deze ziekte kan lichamelijk of psychisch zijn. De belangrijkste kenmerken van een chronische ziekte of aandoening zijn dat deze:

  • niet te genezen is
  • progressief kan zijn, dat wil zeggen dat deze in de loop der tijd verergert
  • gevolgen heeft voor het lichamelijk en/of geestelijk functioneren
  • vaak een grillig en onvoorspelbaar verloop heeft
  • zelfs niet met medicijnen, behandelingen en/of leefregels bestreden kan worden. Wel kunnen sommige symptomen behandeld worden en ook kan het progressieve verloop soms vertraagd worden.

Mensen die geconfronteerd worden met een chronische aandoening maken vaak grote verliezen mee Hierdoor komen zijn in een ingrijpend veranderingsproces terecht. Hun leven zal nooit meer zijn als voorheen. Zij zullen veel vanzelfsprekendheden, gewoonten en verwachtingen los moeten laten. Dat geldt ook voor mensen die al langer leven met een chronische aandoening en daar hun draai in gevonden hebben, en dan opnieuw geconfronteerd worden met nieuwe beperkingen.

naar Slinger van verliesverwerking