Home / glossary / blauwe punt

De blauwe punt

De organisatie zoals die binnen zorgland zijn plek heeft (O&Z) biedt als het goed is een steunende omgeving voor de individuele zorgprofessional.

Een steunende omgeving creëren is een taak voor de organisatie en de leidinggevenden, maar het is ook iets wat zorgprofessionals met elkaar moeten opbouwen en onderhouden. Het delen van ervaringen is daar een centraal onderdeel in. Intervisie en supervisie zijn onontbeerlijk maar van dit collegiale contact gaat alleen een steunende werking uit als het klimaat in de teams veilig is en er op een professionele manier open en accepterend wordt omgegaan met elkaars kwaliteiten en valkuilen.
Daarnaast is ook erg helpend als er ruimte is om op een vanzelfsprekende manier problemen te bespreken die in de privéomgeving spelen. Leidinggevenden kunnen daarin zelf het goede voorbeeld geven door zelf ook aan te geven als het iets minder gaat of als er privézorgen zijn.
Ook praktische maatregelen die ervoor zorgen dat de werkdruk binnen de perken blijft en dat er afgewisseld wordt in zwaarte van casuïstiek. Het is ook steunend als er voldoende vrije tijd is en als er ontspanningsmomenten in de dag-structuur zijn ingebouwd en als aandacht voor zelfzorg iets vanzelfsprekends is, waar zorgprofessionals toe aangemoedigd worden.

(Zie verder op deze website over veerkracht en zelfzorg)

naar Driehoek van professioneel handelen