Home / glossary / beroepshouding

Beroepshouding

Op de professionele basis rust de beroepshouding. De professionele beroepshouding heeft betrekking op de uitvoering van (werk)afspraken, protocollen, en richtlijnen die in ‘zorgland’ door de verschillende zorgorganisaties, beroepsgroepen, teams en collega’s worden gemaakt ten behoeve van kwaliteitsvolle – en veilige zorg voor cliënten én zorgprofessionals.

De beroepshouding bestaat uit een aantal elkaar aanvullende aspecten. De zorgprofessional beweegt heen en weer tussen al die aspecten en kiest naar gelang de situatie voor de beste houding. De professionele balans tussen al deze aspecten vormt geen vast gegeven maar vraagt om een voortdurend afstemmen. Dat afstemmen doet de professional deels bewust en deels intuïtief. Het is een intensief proces waarbij steeds wordt geschakeld tussen wat de professional waarneemt bij de ander en wat deze bij zichzelf gewaarwordt.

naar Driehoek van professioneel handelen