Home / glossary / basis

Basis

De basis van professioneel handelen wordt gevormd door alle (werk)afspraken, protocollen, en richtlijnen die in ‘zorgland’ door de verschillende zorgorganisaties, beroepsgroepen, teams en collega’s worden gemaakt ten behoeve van kwaliteitsvolle – en veilige zorg voor cliënten én zorgprofessionals.

naar Driehoek van professioneel handelen