Home / glossary / basis van professioneel handelen

De basis van professioneel handelen

De basis van ieder professionele handelen is het vak dat de zorgprofessional geleerd heeft. Het vak met de bijbehorende kennis en de beroepscodes en grenzen, en daarnaast ook de ervaring die de professional heeft en de ontwikkeling die zij doormaakt. Als een zorgprofessional haar vak onvoldoende beheerst dan is er in de basis van het professioneel handelen iets mis.
Ook de samenwerkingsverbanden waar de zorgprofessional binnen opereert en haar communicatieve -en samenwerkingsvaardigheden worden tot de basis van het professioneel handelen van de zorgprofessional gerekend. Als er in die verbanden en/of vaardigheden verstoringen optreden dan wordt het professioneel handelen in de basis geraakt.
Ook de factor tijd is een aspect van de basis van het professioneel handelen. Als er onvoldoende tijd is voor bijvoorbeeld de voorbereiding van concrete cliëntencontacten of voor de contacten met de cliënt zelf dan kan dat leiden tot verstoringen in de basis.
Verstoringen in de basis van het professioneel handelen veroorzaken dat het hele bouwwerk van professioneel handelen uit balans raakt.

naar Driehoek van professioneel handelen