Home / glossary / aanwezigheid

Aanwezigheid

Om dit hele complexe spel van professioneel handelen steeds weer te kunnen realiseren is een belangrijk gegeven nog niet genoemd. Inn de driehoek van professioneel handelen wordt zichtbaar dat in het centrum van het raamwerk van de beroepshouding de persoonlijke context zichtbaar blijft. Dat is wat professioneel handelen van de zorgprofessional vraagt. Dat zij er is. Present is. Met aandacht aanwezig.

Dit lijkt misschien vanzelfsprekend maar de aanwezigheid als zorgprofessional zal zelden helemaal onverdeeld gericht kunnen zijn op de cliënt. Een zorgprofessional staat midden in een krachtenveld en daarin is zij er niet alleen voor de cliënt. Een zorgprofessional is ook een vertegenwoordiger van het team en van de organisatie waarbinnen ze werkt. Ook deze betrokkenen bij het professioneel handelen vragen in het contact met de cliënt om de aandacht van de zorgprofessional. Bovendien heeft zij ook zelf belangen. Professionele belangen zoals het bewaken van haar beroepsrol, agenda, tijd etc. En ook persoonlijke belangen. Zo doen al de betrokkenen in het veld ieder hun eigen appèl op haar als professional. Professioneel handelen is dus ook omgaan met meervoudige belangen.

Aanwezig zijn houdt in dat de zorgprofessional met aandacht aanwezig is zowel bij de ander, bij wat de ander denkt, voelt en doet, als bij zichzelf, bij wat zij zelf voelt, denkt en doet. Daarnaast is de zorgprofessional met haar aandacht ook bewust bij de context waarin de ontmoeting plaats vindt en houdt zij rekening met de belangen van de andere betrokkenen bij het contact.

Een belangrijk aspect van aanwezig zijn is dan ook flexibele aandacht: heen en weer bewegende aandacht: van open aandacht naar selectieve aandacht en vice versa en zowel aandacht bij de ander als bij zichzelf.[1]

[1] Bron: Wouter de Jong Mindgym, Maven Publishing

naar Driehoek van professioneel handelen