Home / glossary / aansluiten

Aansluiten

Aansluiten bij de cliënt betekent dat de zorgprofessional tijdens de interactie met de client bewust afstemt op het perspectief, het ontwikkelingsniveau en de leefwereld van de client.

naar Driehoek van professioneel handelen