GEDRAG: VERMIJDENprofessional  

Soms kiezen professionals ervoor om een situatie te vermijden; ze gaan een confrontatie uit de weg. Dit kan een bewuste keuze zijn, omdat ze het beter vinden voor zichzelf of de cliënt om de situatie te vermijden, of omdat ze twijfelen aan hun capaciteit om adequaat met de situatie aan de slag te gaan. Het vermijden kan ook onbewust gebeuren. In beide gevallen kunnen professionals gebruik maken van een breed scala aan vermijdende activiteiten.Lees meer

  GEDRAG: VERMIJDENcliënt  

Een cliënt kan door de manier waarop hij handelt pijnlijke emoties of gedachten die voortkomen uit een moeilijke situatie uit de weg gaan. Er bestaat een breed scala aan vermijdende activiteiten. Lees meer