GEDRAG: ONTREGELEN professional  

Een professional die ontregeld handelt, is niet in staat om constructief op te treden in een lastige situatie. Deze professional is als het ware in paniek en kan gedurende korte of langere tijd haar professionaliteit niet hernemen. Zij staat erbij en kijkt ernaar. Professionals die ontregeld handelen, blokkeren en komen daardoor tot niets, of ze schieten door en doen maar wat. Het op een dergelijke wijze ontregeld zijn. kan een schokkende ervaring zijn voor een professional. Als zij het moeilijk vindt om te accepteren dat dit soms gebeurt en er niet in intervisie of anderszins aandacht aan geeft, stapelen pijnlijke ervaringen zich op zonder dat ze ergens een uitweg vinden en dat heeft zijn weerslag op lichaam en geest: spanningen en oververmoeidheid kunnen zich aandienen. Lees meer

  GEDRAG: ONTREGELEN cliënt  

Bij ontregeld handelen is de cliënt niet in staat om constructief op te treden in de moeilijke situatie. Net als bij cognitieve en emotionele ontregeling zijn er weer twee basispatronen: iemand blokkeert en komt daardoor tot niets, of iemand schiet door en doet maar wat. Lees meer