GEDRAG: AANGAAN professional  

Een professional die een voor haar lastige situatie gedragsmatig aangaat, probeert door activiteiten iets te doen aan die situatie. Ze zoekt hiermee naar mogelijkheden om professioneel te blijven, of, als ze uit haar rol is geschoten, naar mogelijkheden om zichzelf te hernemen. Het is haar voornaamste doel om in contact te blijven met haar cliënt. Dit kan op verschillende manieren. Lees meer

  GEDRAG: AANGAAN cliënt  

Een cliënt die concreet iets probeert te doen aan een moeilijke situatie, kan zoeken naar mogelijkheden om de situatie zodanig te veranderen dat deze tenminste draaglijk wordt. Of hij kan proberen door zijn eigen houding een onvermijdelijke situatie leefbaar te maken. Wanneer cliënten zo zelf actief invloed kunnen uitoefenen op een moeilijke situatie, geeft dat hen veelal kracht. Lees meer