emotie: AANGAAN professional  

Professionals hebben in hun werk niet alleen te maken met de emoties van cliënten, maar ook met de eigen emoties. Het kan moeilijk zijn om met de emoties van cliënten om te gaan, omdat deze ook emoties bij de professional kunnen oproepen. In het ideale geval kan de professional onderscheiden welke emoties vooral bij haarzelf horen en welke vooral samenhangen met het proces dat haar cliënt doormaakt. Een professional die een voor haar lastige situatie emotioneel aangaat, voelt wat er in haar omgaat. Zij beseft wanneer haar eigen emoties tot uitdrukking komen in haar communicatie. Ze kan kiezen welke emoties ze in de interactie zal inbrengen en welke niet, en ze gebruikt haar eigen emoties ook als bron van informatie over haar cliënt. Lees meer

  emotie: AANGAAN cliënt  

Het aangaan van emoties is een gedifferentieerd proces. Een cliënt kan emoties aangaan door ze meer of minder bewust te laten komen, zonder zich ertegen te verzetten. (Als hij zich er wel tegen verzet, is er sprake van vermijding of ontregeling.) Hij kan emoties ook aangaan door ze op te merken en bewust toe te staan dat ze er zijn, zonder er verder iets mee te doen. Een derde variant is dat hij ze bewust beleeft en er ook mee aan de slag gaat. Lees meer