emotie: vermijdenprofessional  

Professionals die emoties vermijden, zijn zich meestal niet bewust van het verschil tussen emoties ervaren en er uiting aan geven. Ze hebben geen ervaring met het ‘parkeren’ van hun emoties tijdens het contact met de cliënt, of met het na afloop van het contact verwerken van emoties. Zij beseffen niet dat wat ze voelen ook informatie over de cliënt kan bevatten. Het ontbreekt hen vaak aan het inzicht hoe ze constructief kunnen omgaan met emoties van de cliënt en van henzelf. Lees meer

  emotie: vermijdencliënt  

Veel copingstrategieén zijn erop gericht om pijnlijke emoties te vermijden. Sommige strategieën worden ingezet om gedachten te vermijden die pijnlijke emoties kunnen oproepen (cognitief vermijden), andere om gedrag te vermijden dat tot pijnlijke emoties kan leiden (gedragsmatig vermijden). Op deze pagina gaat het over de manieren waarop cliënten kunnen proberen om de emoties zelf te vermijden, en zo innerlijke spanning op te heffen. Lees meer