depressieve gevoelens en gedachten

Coping met depressieve gevoelens en gedachten
Depressieve gevoelens in het kader van verliesverwerking zijn van heel andere aard dan een klinische depressieve stoornis. Een ingrijpende gebeurtenis kan wel de aanleiding zijn voor een klinische depressie, maar daarmee maakt deze vorm van depressie nog geen deel uit van een normaal menselijk rouwproces. Bij een klinische depressie komt het nogal eens voor dat cliënten gevoelens van woede en verdriet onderdrukken en daardoor niet aan verliesverwerking toekomen. Bij depressieve gevoelens als onderdeel van verliesverwerking komen mensen hier wél aan toe. Zij kampen met sombere gevoelens, die juist door het verwerken van hun verliezen ontstaan.
Lees meer

Professioneel omgaan met de coping van cliënten met depressieve gevoelens en gedachten
Het begeleiden van een cliënt die depressieve gevoelens heeft, vraagt van professionals vooral een geruststellende houding.
Lees meernaar: Slinger van verliesverwerking