De Professional

Zorgprofessional wordt iemand niet zomaar. Vaak worden mensen professional in de zorg vanuit de wens iets voor anderen te betekenen, iets bij te dragen, voldoening te voelen door voor anderen te zorgen. Er komt echter meer bij kijken om een zorgprofessional te zíjn. Behalve deze betrokkenheid, vakkennis en ervaring is ook een professionele houding belangrijk. Een zorgprofessional is zelf het belangrijkste instrument waar zij mee werkt. Haar expertise en ervaringen ook haar (voor)-gevoelens, emoties en oordelen zullen haar steeds informatie geven: over wat er bij de cliënt gebeurt, wat er bij zichzelf gebeurt en over de interactie tussen haar en de cliënt Deze informatie heeft zij nodig om gedurende de samenwerking met de cliënt in contact te blijven. Tegelijk is het ook nodig dat ze deze informatie filtert: wat hoort bij haarzelf en welke informatie vertelt haar iets over wat er bij de cliënt gebeurt?

Een zorgprofessional staat zelf als mens met haar persoonlijke balans centraal in de uitoefening van haar beroep. Als zij zelf als mens in balans is kan zij zich openstellen voor die ander.

Die relatie, dat openstellen houdt in dat zij er voor de ander kan zijn en ook dat zij als mens geraakt kan worden.

Geraakt worden kan op vele manieren. Het gebeurt niet alleen als een zorgprofessional emotioneel wordt of sterk betrokken, of een sterke impuls tot handelen richting cliënt voelt. Het zijn ook de momenten dat een zorgprofessional tegen maatschappelijke regelgeving aanloopt of dat ze last heeft van collega’s of van het team of van haar eigen gewoontes. Eigenlijk zijn alle momenten dat een zorgprofessional druk ervaart of stress voelt tegelijk ook momenten van geraaktheid. En dat zijn er best veel op sommige dagen.

Als een zorgprofessional geraakt wordt dan heeft dat direct impact op haar persoonlijke balans. Ze zal meer of minder uit balans raken en dan moet ze zichzelf weer bijstellen om te zorgen dat ze niet helemaal met haar aandacht bij zichzelf terecht komt. Ze wil met haar aandacht ook weer naar de ander. Professionaliteit betekent niet dat een zorgprofessional niet uit balans raakt De professionaliteit zit in de wijze waarop ze met dit geraakt worden omgaat.

Professioneel handelen is steeds zoeken naar een balans in alles wat de zorgprofessional doet, waarbij haar aandacht zich voortdurend verplaatst. Zij gaat heen en weer met haar aandacht tussen o.a.:

  • Aandacht bij zichzelf en bij de ander
  • Aandacht voor detail, aandacht voor grotere verband
  • Afstand en nabijheid
  • Belangen van de cliënt, het beroep, het team/organisatie, zichzelf
  • Denken, voelen en doen
  • Inspanning en ontspanning
  • Professioneel en persoonlijk aanwezig zijn
  • Zorg voor de ander en zorg voor zichzelf
  • Professioneel intuïtief, bewust en reflexmatig handelen

Handelen in de zorg is professioneel als niet alleen kennis en ervaring maar ook de persoonlijke context van de mens achter de zorgprofessional in professionele banen worden geleid.