Coping patronen

Het leven is in beweging en er kunnen zich altijd spannende of onverwachte gebeurtenissen voordoen. Ook zelfbeeld en identiteit zijn dynamische toestanden, die door interactie veranderen. Mensen stellen voortdurend bij, passen zich aan en proberen het gevoel van controle over de situatie en over zichzelf te handhaven. Zij blijven in hun comfortzone zolang de veranderingen zich binnen de vertrouwde balans voltrekken.

Veranderingen in de persoonlijke balans kunnen spanning opleveren maar als deze niet te ver oploopt kan dat nog aangenaam of draaglijk zijn. Echter, als de spanning zover oploopt en er echt een disbalans ontstaat, zullen copingstrategieën in werking worden gesteld om een (dreigend) gevoel van discomfort af te wenden en de vertrouwde balans te herstellen.

Er zijn drie basispatronen om spanning te reduceren. Deze drie reactiepatronen komen in de literatuur in allerlei taalkundige varianten terug, maar zijn steeds terug te voeren op aangaan, vermijden of ontregelen.

Om de coping van iemand in beeld te brengen moet je ontdekken welke patronen iemand cognitief, emotioneel en gedragsmatig hanteert om de spanning te reduceren.