coping elementen

Coping wordt gedefinieerd als ‘de manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen’. Vanuit dit perspectief is coping dus een reactie. Een menselijke reactie bestaat altijd uit cognitie, emotie en gedrag.  Deze drie aspecten vormen de basiselementen van iedere menselijke reactie en daarmee ook van coping.

  • Cognitie heeft betrekking op wat zich bij een mens zoal in het hoofd afspeelt
  • Het begrip ‘emotie’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor alles wat zich in het gevoelsleven afspeelt.
  • Gedrag kan een verwarrende categorie zijn, omdat in wezen alles wat je doet, dus ook de dingen in je hoofd tot gedrag gerekend kunnen worden. In de context van dit project vallen alleen de zichtbare activiteiten onder de categorie gedrag.

De drie elementen cognitie, emotie en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Dat wil zeggen dat de relatie tussen de coping elementen systemisch is.