Coping van de client

Iedere professional in de gezondheidszorg heeft met de coping van cliënten te maken. Voor alle disciplines geldt dat zij het reflectiemodel ‘coping-strategieën’ kunnen gebruiken om die coping te herkennen

In de praktijk hanteren mensen op één moment vaak meerdere coping strategieën, die strijdig kunnen lijken. Zo kan een cliënt zeggen dat hij sociale steun gaat zoeken, maar dat toch niet doen. Of een cliënt praat wel veel over gevoelens, maar stopt tegelijkertijd zijn gevoelens weg. Je krijgt dan als professional verschillende signalen over de coping van de cliënt. Op welk signaal ga je reageren? Het reflectiemodel ‘Copen met Coping’ biedt inzicht in de diversiteit van coping strategieen van cliënten en legt de samenhang tussen die verschillende coping elementen bloot.

Met behulp van het reflectiemodel kan de professional de coping van een cliënt in kaart brengen en hier haar benadering op afstemmen. Door te kiezen bij welk coping element zij gaat aansluiten.