COGNITIE: VERMIJDENprofessional  

Het gebeurt geregeld dat een professional het vermijdt om even stil te staan bij een situatie die ze als moeilijk ervaart. Zij gunt zich hier niet de tijd voor. Waarschijnlijk heeft ze dan niet het zelfvertrouwen dat ze adequaat zal kunnen reageren. Misschien vertrouwt ze haar gevoelens niet en is ze bang zich machteloos te voelen of andere pijnlijke emoties te ervaren. Om het zekere voor het onzekere te nemen, vermijdt ze dan om cognitief met het lastige gegeven aan de slag te gaan. Dat vermijden kan verschillende vormen aan nemen. Lees meer

  COGNITIE: VERMIJDENcliënt  

Kenmerkend voor deze copingstrategie is dat een cliënt niet wil of kan nadenken over de moeilijke situatie. Hij ontwikkelt allerlei manieren om zich niet bewust te hoeven zijn van wat er werkelijk aan de hand is. Lees meer