COGNITIE: AANGAAN professional  

De professional gaat een voor haar lastige situatie cognitief aan wanneer ze probeert zicht te krijgen op wat er precies gebeurt en wat dit betekent voor haar cliënt, voor haarzelf en voor de interactie tussen hen. Bij het  cognitief aangaan zijn er verschillende strategieën, die elkaar kunnen opvolgen. Lees meer

  COGNITIE: AANGAAN Cliënt  

Het kenmerkende voor deze copingstrategie is dat de cliënt de moeilijke situatie onder ogen ziet en er in zijn hoofd mee aan de slag gaat. Mogelijk onderneemt hij niets om tot verbetering te komen en misschien vermijdt hij wel iets te voelen, maar in zijn hoofd is hij ermee bezig. Hij kan dat op drie verschillende manieren doen. Deze drie manieren lijken op elkaar en deels is er overlap, maar tegelijk zijn er enkele essentiële verschillen. Lees meer