Margaretha van Eeden

Bureau ‘Reflectie in Beweging’ Opgericht in 2006, en wordt geleid door dr. Margaretha van Eeden

Copen met Coping is een project van Bureau ‘Reflectie in Beweging’ en wordt geleid door dr. Margaretha van Eeden.

Ik ben andragoog en gecertificeerd supervisor. Mijn ervaring met coping en verliesverwerking deed ik op in de revalidatie. Ik werkte als gedragsdeskundige bij revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Ik begeleidde cliënten en hun familie bij de verwerking van wat hen is overkomen. Daarnaast superviseerde ik collega-professionals bij het omgaan met aangrijpende en ingewikkelde praktijksituaties.

Ik promoveerde in de bestuurskunde op het onderwerp hermeneutiek en beeldvorming van problemen met als casus het vraagstuk van levensbeëindigend handelen.

In 2006 ben ik gestart met Bureau ‘Reflectie in Beweging’ (BRB). Hiermee verzorg ik supervisie, coaching trajecten en trainingen op het gebied van coping en verliesverwerking, behandelcommunicatie bejegening en het werken met SMART doelen voor psychosociale disciplines.

BRB is gespecialiseerd in empowerment van zorgprofessionals, van professionals in het speciaal onderwijs en van mantelzorgers.

Door mijn jarenlange ervaring in de revalidatie en als coach van zorgprofessionals  kreeg ik steeds meer inzicht in hoe een verwerkingsproces bij mensen met een chronische aandoening werkt en ik ontdekte ook dat er ondanks de vele verschillende manieren waarop iedereen omgaat met zijn ervaringen er daarin toch meer algemene  patronen aanwijsbaar zijn.

Hieruit is het project Copen met Coping ontstaan.